Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning Jeugd

Solliciteer nu

Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning Jeugd

gemeente Nissewaard Spijkenisse

Solliciteer nu

Wat is vereist?

 • Afgeronde hbo opleiding, zoals Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek
 • Je bent SKJ geregistreerd
 • Minimaal drie jaar ervaring in een relevant werkveld
 • Ervaring met methodisch werken volgens een systeemgerichte aanpak/intensieve casusregie
 • Kennis van de Jeugdwet en andere wetgeving uit het sociaal domein
 • Kennis van complexe gedrags- en ontwikkelingsproblematiek in gezinssystemen, pedagogiek en kinder- en jeugdpsychiatrie en kent het hulpaanbod
 • Je bent actief, overtuigend en daadkrachtig

Wat krijg je?

 • Maximaal €5.247 bruto p/m (schaal 10 CAO gemeenten) o.b.v. een 36-urige werkweek, afhankelijk van kennis en ervaring
 • IKB (17,05% flexibel in te zetten)
 • 27-urige werkweek
 • 194,4 vakantie-uren o.b.v. een 36-urige werkweek
 • Trainings- en opleidingsmogelijkheden via het Individueel Keuzebudget
 • Fietsregeling (€2000,- budget fietsregeling per 3 jaar)
 • Reiskostenvergoeding (volledige vergoeding OV óf € 0,21 per km (min. 10 km, max. 40 km enkele reis)

Wat doe je?

 • 30% Registreren
 • 10% Overleggen
 • 20% Netwerkberaden voorbereiden en voorzitten
 • 5% Kennismaken met het gezin
 • 35% Casusregie op de basisvoorwaarden

Stel direct een vraag

Vacature

Als Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning (aandachtsgebied IVH) ben je verantwoordelijk voor het coördineren van passende zorg binnen gezinnen waarin er sprake is van onveiligheid en bedreigingen in de ontwikkeling van de kinderen. Een IVH traject kan worden ingezet na een melding op het jeugdbeschermingsplein. In zo'n traject wordt de veiligheid gemonitord en worden er acties ondernomen om jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen. De trajecten hebben een doorlooptijd van tussen de 3 en 6 maanden en bestaan onder andere uit het maken van veiligheidsafspraken en het opstellen van een duidelijk plan van aanpak in samenwerking met het gezin, hun netwerk en betrokken hulpverlenende instanties. De basisvoorwaarden horende bij het plan van aanpak worden continue geëvalueerd en de regisseur houdt in de tussentijd contact met het gezin en de instanties om het gezin heen. De regisseur overlegd met de Raad voor de Kinderbescherming als dit nodig is.

In het team Regie Maatschappelijke Ondersteuning (RMO) van de gemeente Nissewaard zijn Regisseurs Maatschappelijke Ondersteuning (MO) werkzaam die ondersteuning bieden bij complexe vragen van inwoners. Het gaat hier om onder meer huiselijk geweld, bemoeizorg, ggz en jeugdproblematiek. De regisseurs binnen dit team zijn verantwoordelijk voor het regisseren van het proces rond de ondersteuning van een inwoner of gezin/jeugdige en voor het opstellen van een plan van aanpak gericht op een adequaat hulpaanbod. Deze vorm van regie wordt ingezet indien er sprake is van samenhangende meervoudige complexe hulpvragen. Dit wordt gedaan voor inwoners/gezinnen met jeugdigen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf regie te voeren. De regisseur MO kan binnen het team breed ingezet worden op  verschillende type casuïstiek. Iedere regisseur heeft daarnaast een aandachtsgebied. De regisseurs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van een sluitende ketenaanpak.

Als je het leuk vindt om uitdagingen te zien in complexe casuïstiek en je het niet erg vindt om met weerstand om te gaan van inwoners, dan is dit een baan voor jou.

Werkweek

Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning Jeugd

Op een leuke werkdag heb je veel voldoening na het voorzitten van een netwerkberaad, waarbij je samen met ouders en betrokken partijen een plan van aanpak hebt kunnen maken om de zorgen in de thuissituatie te verminderen.

Op een minder leuke werkdag kun je te maken hebben met veel weerstand of agressie en daarnaast kunnen er veel overleggen zijn ingepland door de Gemeente.

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
  • Mails en berichten beantwoorden
  • Lunch
  • Evaluatie externe partij
  • Basisteam
  • Teamtafel voorbereiden
  • Registreren
  • Triage overleg
  • Netwerkoverleg
  • Hulpverleners bellen
  • Ouders bellen
  • Registreren
  • Lunch
  • Plan van aanpak schrijven
  • Overleg gedragswetenschapper
  • Gesprek op kantoor met een jongere
  • Overdracht
  • Beschikking
  • Registreren
  • Overleg collega
  • Huisbezoek

Voorbeeld uit de praktijk

In een crisissituatie, zoals huiselijk geweld waarbij kinderen betrokken zijn, moet je meteen handelen. Wat doe je?

In deze situatie is het belangrijk om snel in te grijpen en zorgvuldig te handelen. Je gaat in gesprek met beide ouders om de ernst van de situatie in te schatten. Indien de veiligheid van de kinderen niet kan worden gegarandeerd, neem je direct contact op met relevante instanties zoals de politie, Jeugdbescherming en/of de Raad voor de Kinderbescherming. Het is belangrijk om af te stemmen met het Crisisinterventieteam om te bepalen wie verantwoordelijk is voor deze situatie. Indien nodig worden de kinderen overgeplaatst en moet hierop controle worden uitgeoefend. Tijdens het hele proces behoud je de regie en zorg je voor een veilige en stabiele omgeving.

Groeipad

De gemeente Nissewaard beschikt over een opleidingsbudget, waarmee medewerkers functie inhoudelijke opleidingen en trainingen kunnen volgen, maar ook coaching. Binnen de gemeente staat een groeipad niet vast, maar door de grootte van onze organisatie zijn er genoeg kansen om door te groeien binnen of buiten je functie.

Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning Jeugd

Werken bij gemeente Nissewaard

In Nissewaard hoef je niet te kiezen tussen drukte en rust. We zijn een centraal gelegen gemeente, vlakbij Rotterdam en het Rijnmondgebied, met daarnaast landelijke dorpjes en veel groen binnen handbereik. Het levendige stadscentrum van Spijkenisse, de sfeervolle dorpskernen en mooie natuur: dit is Nissewaard, waar alle verschillen in balans zijn.

De 85.000 inwoners van Nissewaard maken de dingen niet mooier dan ze zijn. Dat iets ‘echt’ is, is van groot belang. Een mooi verhaaltje, daar prikken ze zo doorheen. Ze doen het graag op hun eigen manier en steken hun mening niet onder stoelen of banken. Dat geeft de gemeente een eigenwijs karakter. Nissewaarders zien dat er ruimte is voor ontwikkeling en verbetering en voelen zich daar graag bij betrokken. Daarom werken we als TeamNW graag samen met inwoners om van Nissewaard een nog mooiere plek te maken om te wonen, werken en ondernemen.

Wees jezelf, vaar je eigen koers, haal eruit wat erin zit en voeg toe wat er nog niet is. Maak het jouw Nissewaard!

 • Hoofdkantoor in Spijkenisse
 • 63% / 37%
 • Gem. leeftijd is 47 jaar
 • Ongeveer 850 medewerkers in dienst
 • Informele dresscode. Tijdens afspraken soms casual/formeel
 • Hybride werken behoort tot de mogelijkheden (afhankelijk van type functie en in- en externe afspraken)

Interessante baan?

Solliciteer nu