Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning GGZ

Solliciteer nu

Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning GGZ

gemeente Nissewaard Spijkenisse

Solliciteer nu

Wat is vereist?

 • Afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur SPV, GGZ Verpleegkundig Specialist of Social Work
 • Aantoonbare opleiding en/of ervaring met methodisch werken volgens een systeemgerichte aanpak/intensieve casusregie
 • Minimaal drie jaar ervaring in een relevant werkveld, zoals verslavingszorg of psychiatrie; aanvullend werk kan ook maatschappelijk werk zijn, of zorg in een bredere zin
 • Kennis van de Wvggz, de Wet maatschappelijke ondersteuning en andere wetgeving uit het sociaal domein
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met de doelgroep en bemoeizorg
 • Kennis van het OGGZ werkveld en de sociale kaart van Nissewaard en omgeving
 • In staat een initiatiefrijke en samenbindende regierol te vervullen (in- en extern)
 • Een stevige persoonlijkheid met overtuigings- en doorzettingskracht

Wat krijg je?

 • Maximaal €5.247 bruto p/m (schaal 10 CAO gemeenten) o.b.v. een 36-urige werkweek, afhankelijk van kennis en ervaring
 • IKB (17,05% flexibel in te zetten)
 • 36-urige werkweek
 • 194,4 vakantie-uren o.b.v. een 36-urige werkweek
 • Trainings- en opleidingsmogelijkheden via het Individueel Keuzebudget
 • Inrichten thuiswerkplek (€ 750,- budget voor inrichten thuiswerkplek per 7 jaar)
 • Fietsregeling (€2000,- budget fietsregeling per 3 jaar)
 • Reiskostenvergoeding (volledige vergoeding OV óf € 0,21 per km (min. 10 km, max. 40 km enkele reis)

Wat doe je?

 • 20% Administratie en rapportages opstellen
 • 30% Huis- en locatiebezoeken afleggen en contact met inwoners
 • 30% In- en extern overleg (met diverse ketenpartners)
 • 10% Advies geven aan collega's en andere stakeholders
 • 10% Ad hoc situaties aanpakken en ondersteuning aan collega's bieden

Stel direct een vraag

Vacature

Als Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning (aandachtsgebied GGZ) ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van inwoners met complexe hulpvragen. Je analyseert situaties grondig en stelt een plan van aanpak op dat gericht is op een effectief hulpaanbod. Je werkt intensief samen met interne afdelingen en externe ketenpartners. Verder inventariseer je de behoeften van de bewoner, leg je huisbezoeken af en koppel je de juiste hulpverleners aan elkaar.

In jouw specifieke rol als GGZ-regisseur voer je ook verkennend onderzoek uit om te bepalen of er een noodzaak is tot verplichte geestelijke gezondheidszorg onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Je bent intensief betrokken bij casuïstiek rond verward gedrag en ernstige psychische problematiek. Je houdt je onder andere bezig met het coördineren van overleggen tussen betrokken hulpverleners, het adviseren van zowel interne als externe collega’s over complexe gevallen en het bewaken van de voortgang van elke casus. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde rapportages en het indienen van aanvragen bij de Officier van Justitie voor de inzet van verplichte GGZ. Je speelt een belangrijke rol in het waarborgen van een sluitende aanpak, zodat de betreffende inwoner of het gezin optimale ondersteuning ontvangt.

Naast de collega's binnen je eigen team, werk je samen met professionals uit andere leefgebieden en domeinen om een geïntegreerde aanpak te realiseren. Het team kenmerkt zich door een breed spectrum aan expertise, waarbij iedereen zich richt op het leveren van passende ondersteuning en het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners binnen de gemeente. Je krijgt in het team de ruimte om je kennis te delen en je verder te ontwikkelen binnen een ondersteunende en professionele werkomgeving.

In het team Regie Maatschappelijke Ondersteuning (RMO) van de gemeente Nissewaard zijn Regisseurs werkzaam die ondersteuning bieden bij complexe vragen van inwoners. Het gaat hier om onder meer huiselijk geweld, bemoeizorg, ggz en jeugdproblematiek. De regisseurs binnen dit team zijn verantwoordelijk voor het regisseren van het proces rond de ondersteuning van een inwoner of gezin/jeugdige en voor het opstellen van een plan van aanpak gericht op een adequaat hulpaanbod. Deze vorm van regie wordt ingezet indien er sprake is van samenhangende meervoudige complexe hulpvragen. Dit wordt gedaan voor inwoners/gezinnen met jeugdigen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf regie te voeren. De regisseur MO kan binnen het team breed ingezet worden op  verschillende type casuïstiek. Iedere regisseur heeft daarnaast een aandachtsgebied. De regisseurs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van een sluitende ketenaanpak.

Als je het leuk vindt om creatief te denken, snel van aanpak te wisselen en je niet erg vindt om soms onder druk en met korte deadlines te werken, dan is dit een baan voor jou.

Werkweek

Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning GGZ

Op een leuke werkdag wissel je snel tussen verschillende situaties, gebruik je creatief denken om problemen op te lossen en werk je zowel zelfstandig als samen met collega's aan oplossingen.

Op een minder leuke werkdag sta je onder druk door strakke deadlines en stressvolle situaties, waarbij je snel en effectief moet reageren.

 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00

Voorbeeld uit de praktijk

Een zorgmijdende inwoner in een zelfstandige woning gaat achteruit: de rekeningen worden niet betaald, er is nood aan zorg die wordt geweigerd, en een woningontruiming dreigt. Wat doe je?

Je bent de sleutelfiguur in deze situatie. Het is jouw taak om actief en samenbindend op te treden. Je begint met het leggen van contact met de inwoner, ondanks diens weerstand tegen hulp. Dit doe je door het vertrouwen van de inwoner te winnen met respect voor diens zelfstandigheid en privacy. Je benadert de situatie met empathie en geduld, en probeert te achterhalen wat de onderliggende oorzaken van het zorgmijdend gedrag zijn. Dit vergt niet alleen inzicht in psychosociale problematiek, maar ook het vermogen om een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Tegelijkertijd coördineer je de samenwerking met verschillende partijen: de woningcorporatie, de afdeling schuldhulpverlening en maatschappelijk werkers. Samen zorg je voor een geïntegreerde aanpak waarbij elke partij vanuit zijn expertise bijdraagt. Je organiseert meetings, stelt gezamenlijke doelen op en volgt de voortgang nauwgezet. Door deze gecoördineerde aanpak faciliteer je de toeleiding naar de noodzakelijke hulpverlening en schuldhulpverlening. Je doel is om ontruiming te voorkomen en de inwoner te ondersteunen bij het zetten van stappen naar grotere zelfredzaamheid. Hierdoor kan de inwoner uiteindelijk met begeleiding weer vooruitgang boeken.

Groeipad

De gemeente Nissewaard beschikt over een opleidingsbudget, waarmee medewerkers functie inhoudelijke opleidingen en trainingen kunnen volgen, maar ook coaching. Binnen de gemeente staat een groeipad niet vast, maar door de grootte van onze organisatie zijn er genoeg kansen om door te groeien binnen of buiten je functie.

Regisseur Maatschappelijke Ondersteuning GGZ

Werken bij gemeente Nissewaard

In Nissewaard hoef je niet te kiezen tussen drukte en rust. We zijn een centraal gelegen gemeente, vlakbij Rotterdam en het Rijnmondgebied, met daarnaast landelijke dorpjes en veel groen binnen handbereik. Het levendige stadscentrum van Spijkenisse, de sfeervolle dorpskernen en mooie natuur: dit is Nissewaard, waar alle verschillen in balans zijn.

De 85.000 inwoners van Nissewaard maken de dingen niet mooier dan ze zijn. Dat iets ‘echt’ is, is van groot belang. Een mooi verhaaltje, daar prikken ze zo doorheen. Ze doen het graag op hun eigen manier en steken hun mening niet onder stoelen of banken. Dat geeft de gemeente een eigenwijs karakter. Nissewaarders zien dat er ruimte is voor ontwikkeling en verbetering en voelen zich daar graag bij betrokken. Daarom werken we als TeamNW graag samen met inwoners om van Nissewaard een nog mooiere plek te maken om te wonen, werken en ondernemen.

Wees jezelf, vaar je eigen koers, haal eruit wat erin zit en voeg toe wat er nog niet is. Maak het jouw Nissewaard!

 • Hoofdkantoor in Spijkenisse
 • 63% / 37%
 • Gem. leeftijd is 47 jaar
 • Ongeveer 850 medewerkers in dienst
 • Informele dresscode. Tijdens afspraken soms casual/formeel
 • Hybride werken behoort tot de mogelijkheden (afhankelijk van type functie en in- en externe afspraken)

Interessante baan?

Solliciteer nu